Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Kloek Verhuur Service kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de
diensten van Kloek Verhuur Service, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Kloek Verhuur Service verstrekt.
Kloek Verhuur Service kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw bedrijfsgegevens
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

WAAROM Kloek Verhuur Service GEGEVENS NODIG HEEFT
Kloek Verhuur Service verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen
nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen
benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Kloek Verhuur
Service uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten
overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit verhuur.
HOE LANG Kloek Verhuur Service GEGEVENS BEWAART
Kloek Verhuur Service bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om diensten te
realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
DELEN MET ANDEREN
Kloek Verhuur Service verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden wanneer er geen sprake is van een overeenkomst. Kloek Verhuur Service verstrekt enkel uw persoonsgegevens indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Op de website van Kloek Verhuur Service worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden niet gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
GOOGLE ANALYTICS
Kloek Verhuur Service maakt geen gebruik van Google Analytics.
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kloekverhuurservice.nl. Kloek Verhuur Service zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
BEVEILIGEN
Kloek Verhuur Service neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Kloek Verhuur Service heeft geen database koppeling waar gegevens in worden opgeslagen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Kloek Verhuur Service verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Kloek Verhuur Service op via info@kloekverhuurservice.nl. Kloek Verhuur Service is een website van KiboArt.
Kloek Verhuur Service is als volgt te bereiken:
Telefoon:06-29730048
E-mailadres: info@kloekverhuurservice.nl

!!! Kloek Verhuur Service, streeft er naar een volledige opvolging van de nieuwe Privacywet, maar kunnen nog geen volledige garantie geven betreffende andere partijen waar wij mee zijn verbonden. Kloek Verhuur Service weet dat deze partijen ook bezig zijn deze nieuwe Privacywet volgens de nieuwe norm te hanteren!!!